Фінансовий, управлінський і податковий облік для прийняття рішень

За сесію я можу допомогти

  • дослідити проблему яку ви відчуваєте в фінансовій функції - люди, процеси, система, інформаційні системи, знання, чи взагалі проблема не там?
  • сформулювати вимоги до позицій, процессів
  • подумати чи достатньо ви отримуєте від ваших бухгалтерів і фінансистів
  • спланувати з чого почати, якщо планується аудит, необхідно залучити фінансування, можливий продаж бізнесу, в системі з'явились нові ризики, тощо
  • створити вимоги до фінансового IT (1C, SAP Business One, Xero, Quickbooks, Odoo). Google Sheet, в кінці кінців :)
  • поговорити про будь-які короткі, конкретні питання в області IFRS (МСФЗ), П(с)БО, управлінского обліку, податкового обліку, податкового планування, організаційної структури

Головна експертиза

  • Облік як інструмент управління. Облік фомує порядок через дисципліну і контроль, а потім впливає на рішення користувачів. Він основа управління фінансами.
  • Звітування. Excel, PowerBI
  • Прийняття рішень
Сфери Фінансів:
Облік та звітування
Планування (бюджетування) та аналітика
Оподаткування
Казначейство
Контролінг
Інвестування
Фінансування
Зовнішні комунікації
Елементи фінансової системи
Облік та звітування навички:
Бухгалтерський облік (НП(С)БО; МСФЗ/МСБО; US GAAP)
Управлінський облік
Фінансове звітування (Cash Flow, Balance sheet, Profit and Loss)
Планування (бюджетування) та аналітика навички:
Бюджетування
Управління ефективністю (Performance Management)
Розрахунок KPI
Розрахунок собівартості та ціноутворення
Unit-економіка
Фінансовий аналіз
Фінансове моделювання
Оцінка бізнесу
Управління ризиками
Стратегічне планування
Оподаткування навички:
Податковий облік та звітність
Податкове планування та структурування
Міжнародне оподаткування
Трансфертне ціноутворення
Податок на прибуток
Податок з доходів фізичних осіб
ПДВ
ФОП
Інші податки
Казначейство навички:
Планування та управління грошовими коштами
Платіжний календар
Управління банківськими рахунками
Контролінг навички:
Внутрішній аудит та контролінг
Система внутрішніх контролів
Зовнішній аудит
Елементи фінансової системи навички:
Процеси та політики
Персонал
Організаційна структура
ІТ інфраструктура
Мова:
English
Українська
Німецька
Іспанська
Франузька
Швецька
Фінська
російська
Індустрії:
B2B
B2C
SaaS
Marketplace
Fintech
Crypto
Enterprise
Healthcare
AI / ML / Big Data
eCommerce
Advertising
Marketing
Education / Edtech
Web3
Metaverse
Mobile apps
Gamedev
Automotive
Retail
Real Estate
Banking
Insurance
Cyber Security
HR
Media
Sustainability / Eco
Governmental
Betting / Gambling
FMCG
eDocuments
HoReCa / Hospitality
DeepTech
Telecom
Відсоток на ЗСУ (крім комісії платформи 20%): 100

Публічна розмова (0)

Ви повинні увійти щоб надіслати новий коментар.