Фінансовий, управлінський і податковий облік для прийняття рішень

How I can help:

 • дослідити проблему яку ви відчуваєте в фінансовій функції - люди, процеси, система, інформаційні системи, знання, чи взагалі проблема не там?
 • сформулювати вимоги до позицій, процессів
 • подумати чи достатньо ви отримуєте від ваших бухгалтерів і фінансистів
 • спланувати з чого почати, якщо планується аудит, необхідно залучити фінансування, можливий продаж бізнесу, в системі з'явились нові ризики, тощо
 • створити вимоги до фінансового IT (1C, SAP Business One, Xero, Quickbooks, Odoo). Google Sheet, в кінці кінців :)
 • поговорити про будь-які короткі, конкретні питання в області IFRS (МСФЗ), П(с)БО, управлінского обліку, податкового обліку, податкового планування, організаційної структури

My main expertise:

 • Облік як інструмент управління. Облік фомує порядок через дисципліну і контроль, а потім впливає на рішення користувачів. Він основа управління фінансами.
 • Звітування. Excel, PowerBI
 • Прийняття рішень

Most relevant to:

 • Business owners
 • Managers
 • Financial analysts
 • Accountants

About me:

За останні 15 років я сам вів бухгалтерський облік, робив аудит МСБ і найбільших компаній в Україні працюючи в великій четвірці, з нуля створив фінансовий відділ (який керує компаніями в різних юрисдикціях), наймав, звільняв, керував командою до 15 чоловік, писав облікову політику, робив податкове планування, будував dashboard-и в PowerBI, приймав стратегічні рішення і брав участь в M&A як buy- так і sell-side.

Read More about My Expertise Here>>

Finance areas:
Облік та звітування
Планування (бюджетування) та аналітика
Оподаткування
Казначейство
Контролінг
Інвестування
Фінансування
Зовнішні комунікації
Елементи фінансової системи
Облік та звітування навички:
Бухгалтерський облік (НП(С)БО; МСФЗ/МСБО; US GAAP)
Управлінський облік
Фінансове звітування (Cash Flow, Balance sheet, Profit and Loss)
Планування (бюджетування) та аналітика навички:
Бюджетування
Управління ефективністю (Performance Management)
Розрахунок KPI
Розрахунок собівартості та ціноутворення
Unit-економіка
Фінансовий аналіз
Фінансове моделювання
Оцінка бізнесу
Управління ризиками
Стратегічне планування
Оподаткування навички:
Податковий облік та звітність
Податкове планування та структурування
Міжнародне оподаткування
Трансфертне ціноутворення
Податок на прибуток
Податок з доходів фізичних осіб
 VAT
ФОП
Інші податки
Казначейство навички:
Планування та управління грошовими коштами
Платіжний календар
Управління банківськими рахунками
Контролінг навички:
Внутрішній аудит та контролінг
Система внутрішніх контролів
Зовнішній аудит
Елементи фінансової системи навички:
Процеси та політики
Персонал
Організаційна структура
ІТ інфраструктура
Language:
English
Ukrainian
German
Spanish
French
Swedish
Finnish
russian
Industries:
B2B
B2C
SaaS
Marketplace
Fintech
Crypto
Enterprise
Healthcare
AI / ML / Big Data
eCommerce
Advertising
Marketing
Education / Edtech
Web3
Metaverse
Mobile apps
Gamedev
Automotive
Retail
Real Estate
Banking
Insurance
Cyber Security
HR
Media
Sustainability / Eco
Governmental
Betting / Gambling
FMCG
eDocuments
HoReCa / Hospitality
DeepTech
Telecom
Donation the Armed Forces of Ukraine (except for the commission of the platform 20%): 100

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.