Визначення собівартості продукції, робіт, послуг

Чим я можу допомогти

За сесію ми зможемо:
- Визначити метод калькулювання
- Визначити статті витрат для калькулювання собівартості
- Визначити джерела даних для калькулювання
- Визначити базу для розподілу накладних витрат
- Визначити метод встановлення ціни продукції, робіт, послуг

Для того, щоб сесія була продуктивною, я попрошу Вас попередньо заповнити анкету, яка допоможе мені ближче познайомитися з Вашим бізнесом.

Головна експертиза

  • Постановка та автоматизація управлінського обліку
  • Побудова фінансової функції
  • Фінансовий аналіз
  • Фінансове моделювання
  • Оптимізація бізнес-процесів
  • Управління проектами

Для кого буде корисна сесія

  • Підприємці-початківці
  • Фінансові менеджери/бухгалтери
  • Тим, хто хоче зрозуміти складові собівартості, ціни

Детальніше про мій досвід Here>>

Finance areas:
Облік та звітування
Планування (бюджетування) та аналітика
Оподаткування
Казначейство
Контролінг
Інвестування
Фінансування
Зовнішні комунікації
Елементи фінансової системи
Облік та звітування навички:
Бухгалтерський облік (НП(С)БО; МСФЗ/МСБО; US GAAP)
Управлінський облік
Фінансове звітування (Cash Flow, Balance sheet, Profit and Loss)
Планування (бюджетування) та аналітика навички:
Бюджетування
Управління ефективністю (Performance Management)
Розрахунок KPI
Розрахунок собівартості та ціноутворення
Unit-економіка
Фінансовий аналіз
Фінансове моделювання
Оцінка бізнесу
Управління ризиками
Стратегічне планування
Оподаткування навички:
Податковий облік та звітність
Податкове планування та структурування
Міжнародне оподаткування
Трансфертне ціноутворення
Податок на прибуток
Податок з доходів фізичних осіб
 VAT
ФОП
Інші податки
Казначейство навички:
Планування та управління грошовими коштами
Платіжний календар
Управління банківськими рахунками
Контролінг навички:
Внутрішній аудит та контролінг
Система внутрішніх контролів
Зовнішній аудит
Інвестування навички:
Оцінка проектів капітальних інвестицій
Оптимізації операційних витрат
Фінансування навички:
Залучення фінансування (fundraising)
Форми фінансування
Оцінка та управління ліквідністю
Зовнішні комунікації навички:
Зовнішній аудит (підготовка та проходження)
Due diligence
Mergers and Acquisition (M&A)
Бізнес план (підготовка)
Pitch deck (підготовка)
Елементи фінансової системи навички:
Процеси та політики
Персонал
Організаційна структура
ІТ інфраструктура
Language:
English
Ukrainian
German
Spanish
French
Swedish
Finnish
russian
Industries:
B2B
B2C
SaaS
Marketplace
Fintech
Crypto
Enterprise
Healthcare
AI / ML / Big Data
eCommerce
Advertising
Marketing
Education / Edtech
Web3
Metaverse
Mobile apps
Gamedev
Automotive
Retail
Real Estate
Banking
Insurance
Cyber Security
HR
Media
Sustainability / Eco
Governmental
Betting / Gambling
FMCG
eDocuments
HoReCa / Hospitality
DeepTech
Telecom
Special conditions for the military:
Free for the military
Donation the Armed Forces of Ukraine (except for the commission of the platform 20%): 30

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.